De vereniging "de Klokkenmakers" is opgericht op 26 oktober 1979
en is een hobbyclub welke valt onder de PVGE activiteiten.
De PVGE is een algemene seniorenvereniging die toegankelijk is voor
alle senioren (50+) die belangstelling hebben voor de aktiviteiten
van de vereniging.

De club "de Klokkenmakers" is dus als onderdeel van de PVGE ook toegankelijk voor alle senioren die, ongeacht hun vroegere werkgever, een mooie tijdsinvulling zoeken.

Onze werkwijze

Wij bouwen klokken in de oude stijl van mechanische werkende klokken.
Gezamenlijk maken wij een keuze welke klok wij gaan nabouwen.
Waarna een project gestart wordt.
Er worden dan tekeningen gemaakt en een prototype gebouwd.
Vervolgens worden de onderdelen van de klok, door de leden,
in aantallen gemaakt zodat ieder lid met deze onderdelen zijn klok kan
bouwen. (Zie foto) Als de klok goed functioneer
t mag deze mee naar
huis worden genomen.

Onze afspraken

Wij zijn open vanaf 9.00 uur van maandag t/m donderdag voormiddag.
Maandag en dinsdag ook namiddag. We zijn allemaal senioren. Ziekte,
vakantie, etc. kunnen van invloed zijn op ieders bijdrage aan de
totstandkoming van de te bouwen klok. Hierover bestaan afspraken.
De contributie is voor 201
5 € 10,- per maand.

De Klokkenmakers
Ons logo